A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.

 

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Ákossí Sport Kft. és a Vásárló között elektronikusan jön létre.

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Az akosbike.hu webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF elérhető, illetve letölthető az alábbi linkről: Letöltés

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

A szolgáltató neve: Ákossí Sport Kft.

Üzletvezető: Juhász Ákos

Székhely: 2170 Aszód, Hajnóczy utca 13.

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.

Bankszámla szám: K&H Bank 10402915-50526549-89861004

Telefonszámai:

  - Üzlet: +36 70 504 0422

  - Iroda: +36 20 284 8086

  - Szerviz: +36 70 515 8450

E-mail cím: 

Üzlet: kerdes@akosbike.hu

Garancia és panaszügyintézés: iroda@akosbike.hu

Cégjegyzékszáma: 1309153151

Adószáma: 23760200-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Pest Megyei Bíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-125027/2017

TEÁOR: 4764'08 Sportszer kiskereskedelem

4791’08 Csomagküldő, internetes kisker.

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Elérhetőség: +36 1 234 5011, info@shoprenter.hu

 

Felügyeleti szerveink:

Helyi Polgármesteri Hivatal jegyzője:

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2170 Aszód, Szabadság Tér 9.

Tel.: 06-28/500-666

E-mail cím: aszod.titkarsag@aszod.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Aszódi Járás:

Járás vezető: Dr. Bőhm András

2170 Aszód, Szabadság Tér 9.

Tel.: 06-28/501-080

E-mail cím: jarasihivatal@aszod.pmkh.gov.hu

 

Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf. 81.

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságra.

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a vásárlót és a szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az Ákossí Sport Kft. jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Az Ákossí Sport Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

A webáruház használatával kapcsolatos megkötések

Az akosbike.hu webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést.

 

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Az Ákossí Sport Kft.-nek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.


Amennyiben a Vásárló az akosbike.hu webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a webáruház használatát és elhagyni azt.

 

A webáruház, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme

Az Ákossí Sport Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Ákossí Sport Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

Vásárlói kör meghatározása

Az akosbike.hu webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. Az Ákossí Sport Kft. ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

 

A termékek körének leírása

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, melyek tartalmazzák a termékekhez kapcsolódó kiegészítőt, tartozékot. Kérjük, ha bármely termékkel vagy szolgáltatással még a megrendelés előtt kérdése lenne, érdeklődjön elérhetőségeinken.

A webáruházban az Ákossí Sport Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek egyes termékek esetén a gyártó/forgalmazó által rendelkezésre bocsátott képek, melyek kis mértékben eltérhetnek a készleten lévő terméktől. Ezekben az esetekben a képeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban szerepel. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Az Ákossí Sport Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármely termék leírásában esetlegesen tévesen közölt adatot megváltoztathassa, illetve javíthassa, melyről megrendelt termék esetén a vásárlót tájékoztatja.

 

Árazás, Akciók, Hibás ár esete

A webáruházban feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFÁ-t. Csomagolási díjat nem számítunk fel, a szállítás költsége pedig minden esetben rendeléskor feltüntetésre kerül, illetve a „Szállítási költségek” alatt megtekinthetőek.

A webáruházban feltüntetett árak online árak, melyek eltérhetnek az üzletben alkalmazott áraktól! Az esetleges akciós árak a készlet erejéig érvényesek vagy meghatározott ideig tartatnak.

A honlapunkon használt „áthúzott árak” új termékek esetén a forgalmazó által javasolt ajánlott kiskereskedelmi árak, használt termékek esetén pedig az aktuális állapotnak és felszereltségnek megfelelő piaci árak, melyek nem tartalmaznak semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „áthúzott ár“ megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét, illetve az ÁkosBike által adott kedvezmény mértékét.

A nagyobb értékű „egyedi akciók” más kedvezménnyel (kuponok, online pénztárca, cetelem hitel) nem vonhatók össze, egyes esetekben csak készpénzes vagy átutalásos fizetés esetén érvényes.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Ákossí Sport Kft. és a vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az az Ákossí Sport Kft. belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Ákossí Sport Kft. a Vásárlót tájékoztatja.

Hibás ár feltüntetése esetén az Ákossí Sport Kft. felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A webáruházban, illetve üzletünkben végfelhasználók részére értékesítünk, azon magánszemélyeket és cégeket, akik továbbértékesítési céllal vásárolnának, nem vagyunk kötelesek kiszolgálni.

 

A webáruházban történő böngészés

A webáruházunkban tetszés szerint, személy azonossága felfedése nélkül barangolhat. Regisztrációs kényszer nélkül megismerkedhet termékeinkkel, szolgáltatásainkkal. Az oldalon történő barangolás egyszerűségét a rendszerezett termékkategóriák, az útvonal mutató, valamint a Főmenü is segíti.

Termékeinket rendszerezve, kategorizálva az oldal tetején találja. Egyes kategóriákon belül további alcsoportokat talál, így is egyszerűbbé téve a böngészést. A kiválasztott termékkategóriákon belül az egyes termékek rövid leírását találja. A kiválasztott termékre kattintva bővebb leírását, nagyobb fényképét talál, illetve tájékoztatást kap a raktárállapotról és a szállítási díjról.

Az oldalon szereplő árakat bruttó, azaz ÁFÁ-val növelten tüntetjük fel. (Az árváltozás jogát fent tartjuk).

 

Regisztráció

Regisztrálni az oldal tetején, jobb oldalt, a Belépés gomb megnyomása után a „Hozz létre saját fiókot” elindításával, vagy a rendelés leadása után lehet.

A regisztráció célja, hogy megkönnyítse a webáruházban történő vásárlást, valamint így kedvezményezett lesz az áruház egyedi ajánlataira, illetve értesülhet az aktuális információkról, kedvezményekről, eseményekről. Megígérjük, nem bombázzuk felesleges információval, mi sem szeretjük a SPAM-et!

Regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni:

E-mail cím: fontos, hogy létező e-mail címet adjon meg, melynek fogadó tárhelye nem telt be. Kérjük, ügyeljen a helyes formátumra!

Vezetéknév, Keresztnév: ez lesz az alapértelmezett szállítási és számlázási név. A számlázás automatikus, ezért kérjük olyan formában megadni, hogy a számla kiállításnál is megfelelő legyen. (Cég esetén utólag van lehetőség a pontos adatok megadására a „Fiókom” menüpontban.)

Mobiltelefon: fontos, hogy olyan telefonszámot adjon meg, ahol rendelése leadását követően el tudjuk érni adatai egyeztetésével, illetve a megrendeléssel kapcsolatban.

Regisztrációt követően létrehozásra kerül egy saját fiók, ahol meg lehet adni a címeket, telefonszámokat, cég adatokat. Nyomon lehet követni a rendeléseket, a kívánság listát, illetve az értesítéseket.

Kijelentjük továbbá hogy a részünkre a regisztráció során megadott személyes adatait bizalmasan kezeljük! Azokat harmadik félnek nem adjuk át! Bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi tájékoztatóban talál. (https://akosbike.hu/index.php/hu/adatvedelmi-tajekoztato)

 

A RENDELÉS MENETE

 

Vásárlás kezdeményezése

Oldalunkon található termékek közül a "Kosárba" gombbal kezdeményezheti az áru vásárlását/megrendelését. Ha befejezte a válogatást és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, akkor jobb felül a "Kosár " gombbal tudja elindítani a megrendelést.

A regisztráció nem feltétele a vásárlásnak.

 

A rendelési felület

A rendelési felületen az alábbi adatokat szükséges megadnia, illetve az alábbi felületeken szükséges végig mennie:

Elérhetőség: E-mail cím, Név, telefonszám.

   Fontos, hogy adatai megfeleljenek a valóságnak, mert ez lesz a számlázási neve, illetve bármilyen felmerült kérdés esetén ezen a telefonszámon fogjuk keresni Önt!

Szállítási mód: Itt ki tudja választani, hogy futárszolgálattal vagy személyes átvétel során szeretné átvenni a megrendelést.

   Futárszolgálat esetén meg kell adni a szállítási címet.

Fizetési mód: Itt ki tudja választani, hogy készpénzzel, utánvéttel, előre utalással vagy egyes termékek esetében online áruhitellel kíván fizetni, illetve itt lehet megadni a számlázási címet.

Összegzés: Itt látható a teljes megrendelés, ami még módosítható, illetve itt adható megjegyzés a rendeléshez.

Rendelés leadása: mielőtt megerősíti megrendelését, kérjük, olvassa el az ÁSZF-et, majd elolvasása és értelmezése után pipálja ki azt. Így már leadhatja megrendelését, melyet azonnal megkapunk.

Webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve tisztában van a rendelés menetével.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Megrendelem” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

 

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az akosbike.hu webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta.

 

 

Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a rendelési felületen. Továbbá megrendelés elküldését követően, de még a termék feladását megelőzően telefonon, illetve e-mailen kérheti a hibák kijavítását, vagy adott esetben le is mondhatja a rendelését.

 

A rendelés visszaigazolása

Rendelése leadását követően, a lehető leghamarabb, de maximum 24 órán belül először egy automata visszajelzést kap a vásárló, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a vásárló megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a vásárló ajánlata elfogadásának.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A rendelés aktuális állapotáról további e-mail-ek kerülnek kiküldésre.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

Termék rendelkezésre állása

A weboldalon az alábbi jelöléseket alkalmazzuk:

-        Azonnal átvehető a boltban: ilyenkor a termék az offline boltunkban (2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.) megtalálható

-        Rendelhető 1-2 munkanap: a termék a raktárunkban van, az átszállítás 1-2 munkanapot vesz igénybe

-        Rendelhető 2-4 munkanap: a nagykereskedő raktárában megtalálható, onnan rendeljük

-        Rendelhető: 4-7 munkanap: a nagykereskedő raktárában megtalálható, onnan rendeljük

-        Rendelhető 7-10 munkanap: a nagykereskedő raktárában megtalálható, onnan rendeljük

-        Érdeklődj telefonon: nincs közvetlen kapcsolatunk a nagykerrel, utána kell kérdeznünk van e raktáron 

-        Nem rendelhető: a termék átmenetileg vagy véglegesen nem rendelhető

 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „külső raktáron” megjelölésű termék nem beszerezhető, úgy az Ákossí Sport Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

 

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Ákossí Sport Kft-hez vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az Ákossí Sport Kft.-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

 

FIZETÉSI MÓDOK

 

Utánvét

A megrendelés során kérhető az utánvét lehetősége, ilyenkor a csomag átvételekor a futárnak kell, a szállítási díjjal és az utánvét díjával növelt értéket kifizetni a futárszolgálatoknál a legtöbb esetben lehetőség van bankkártyás fizetésre is.

Az utánvét díja:

 - alkatrészek, kiegészítők, edzőgörgők, kerékpárszállítók és egyéb speciális termékek esetében fix 500 Ft

 - kerékpárok esetén 0,8 %

 

Előre utalás

A megrendelés után, az automatikus válaszüzenetet követően, küldünk egy megerősítő e-mailt, hogy minden megrendelt termék rendelkezésre áll és indítható az utalás. A sikeres átutalás megérkezte után, számlát állítunk ki, melyet mellékelünk a termékhez a csomagban, majd feladjuk a csomagot. A csomagot 2-3 munkanapon belül kézbesítik.

Figyelem! A számlát az utalást indító személy nevére van lehetőségünk kiállítani!

 

Az átutaláshoz szükséges adatokat itt is elérheti:

 Név: Ákossí Sport Kft.

Bankszámlaszám: (K&H Bank) 10402915-50526549-89861004

 

Készpénz/Bankkártyás fizetés/SZÉP kártyás fizetés

Személyes átvétel esetén boltunkban lehetőség van készpénzes, bankkártyás, illetve MBH/K&H/OTP SZÉP kártyás fizetésre is.

 

Cetelem online áruhitel

Új kerékpárok, illetve alkatrészek, kiegészítők vásárlása esetén lehetőség van online áruhitel felvételére 20.000 Ft feletti és 2.000.000 Ft alatti összérték esetén.

 

SZÁLLÍTÁSI/ÁTVÉTELI MÓDOK

 

Személyes átvétel

Ha úgy dönt, hogy személyesen szeretné átvenni a megrendelt terméket, akkor azt megteheti címünkön: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39. szám alatt.

Kérjük, szorítkozzon a 3 munkanapon belüli átvételre. Ha előre láthatólag a három munkanapon belüli átvétel nem fog sikerülni, akkor kérjük, előzetesen telefonon értesítsen bennünket. Ilyenkor a megrendelt terméket a megbeszélt időpontig fenntartjuk a megrendelőnek.

Figyelem! Egyeztetés hiányában a termékeket maximum 7 napig tartjuk, ezt követően visszakerül a weboldalra.

 

Házhozszállítás futárszolgálat

A megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálattal is kérheti.

Alkatrészek, kiegészítők, kisebb csomagok esetében partnerünk a GLS Hungary Kft.

Nagyobb csomagok (kerékpárok) esetén partnerünk az MPL.

 

Kézbesítéssel kapcsolatos hasznos tudnivalók:

A kézbesítés munkanapokon (hétfőtől péntekig) munkaidőben (8.00 - 17.00 óra között) történik.

Célszerű olyan cím megadása ahol a kézbesítés ideje alatt eléri a futár.

A csomagokat a feladástól számított 2 munkanapon belül kézbesítik, de akár már másnap megérkezhet.

Ha nem sikerül elsőre kézbesíteni a csomagot, akkor a második kézbesítés előtt értesíti a futár a várható érkezésről.

Kiszállítást csak magyarországi címre van módunk teljesíteni.

FONTOS a megrendeléskor kitölteni:

Telefonszám és email cím: legfontosabb, az alapvető számlázási és szállítási információk mellett egy létező telefonszám, illetve (a futárszolgálat külön kérésére) email cím megadása, amelyre értesítést kap, a csomag várható érkezéséről, valamint ha a futár nem találja a megadott címen, akkor ezen a telefonszámon keresztül veheti fel Önnel a kapcsolatot, a csomag átadásával és az esetleges másodszori kézbesítés időpontjával kapcsolatban.

 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

 

Az Ákossí Sport Kft. átvállalja a szállítási költségek egy részét, így kedvezménnyel csökkentett szállítási díjat vagy ingyenes szállítást tudnak a vásárlók igénybe venni.

Az alábbi esetben INGYENES a szállítás:

- alkatrészeinkből vagy kiegészítőinkből összeválogatott csomag esetén, ha a termékek összértéke meghaladja a bruttó 30.000 Ft-ot

- egyes kerékpárok esetében, ez minden esetben külön feltüntetésre kerül

Egyéb esetekben a szállítási díj mértéke:

- alkatrészek / kiegészítők vásárlásakor (30.000 Ft alatt) 1.500 Ft

- edzőgörgő, kerékpárszállító, speciális termék esetén 2.500 Ft / csomagáron

- gyerek kerékpár vásárlásakor 24" kerékméretig kerékpáronként 3.000 Ft / csomagáron

- felnőtt kerékpár vásárlásakor 26" kerékmérettől kerékpáronként 3.500 Ft / csomagáron

Kerékpárok, edzőgörgők, gyerekülések, kerékpárszállítók esetén az árak darabonként értendők! (a csomag méretei miatt nincs lehetőségünk több darabot egy csomagként feladni).

A szállítási költségek a megrendeléskor feltüntetésre kerülnek a rendelési felületen. Előfordulhatnak a szállítási díjnál eltérések-a weboldal hiányosságai miatt- ezt minden esetben jelezzük a megrendelő felé.

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

A rendelések feldolgozása a lehető leghamarabb, de maximum 24-48 órán belül megtörténik, postára adása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8-14.00 óra között történik. Hétvégén vagy munkaszüneti napokon leadott rendelések feldolgozása következő munkanap történik.

Ha a rendelés beérkezését követően azt állapítjuk meg, hogy a megrendelt termék nincs raktáron/időközben értékesítésre került, akkor jogunkban áll helyette a vásárlónak felajánlani egy hasonló minőségű és értékű terméket vagy szolgáltatást, vagy a szerződéstől visszalépni.

Amennyiben nem a rendelésben foglalt terméket, vagy annak nem megfelelő kiegészítőjét küldtük el, természetesen áruházunkat terheli minden, a pontos teljesítés érdekében felmerült költség (újra csomagolás, postázás, visszáru postaköltsége).

 

ELÁLLÁS

A vásárlónak jogában áll 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, tekintettel arra, hogy nem tudja megnézni, „megfogni”, esetlegesen kipróbálni a terméket, amit megvásárol.

Mi az az elállási jog, ki minősül fogyasztónak?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz online (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet) alapján a Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a Fogyasztónak (továbbiakban Vásárló) nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

 

Az elállási/felmondási határidő

- A termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

- Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

- Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Az elállási jogát a Vásárló a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás menete

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Postai cím: Ákossí Sport Kft., 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.

E-mail: iroda@akosbike.hu

Telefon:+36 70 504 0422

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (Katt ide!)

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

A Vásárló kötelezettségei elállás esetén

Ha a vásárló a szerződés alapján terméket vett át:

- A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni boltunkban (2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

- A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

- A Vásárló felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az Ákossí Sport Kft. részére köteles megtéríteni.     

A termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő esetleges értékcsökkenést, a termék visszaérkezését követően megvizsgáljuk.

FONTOS! Az elállás keretein belül visszaküldött új kerékpárnak az alábbi feltételeknek meg kell felelnie ahhoz, hogy a teljes vételárat visszafizethessük: sértetlen, hibátlan, karcolásmentes, hiánytalan, tiszta, szennyeződéstől mentes, továbbá (a kerékpár) kinti használattól mentes kell legyen. Használt kerékpárok esetén természetesen tisztában vagyunk a meglévő esztétikai hibákkal, illetve a használtság fokával, így a visszaküldésnél is ezt várjuk el.

Összességében minden új és használt kerékpárnak olyan állapotban kell visszakerülnie hozzánk, amilyen állapotban elküldtük.

Egyéb termékek -alkatrészek, kiegészítők, ruházat, stb.- esetén hiánytalanul és lehetőleg eredeti csomagolásban várjuk vissza a termékeket.

 

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

-  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

-  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

Kellékszavatosság

A Vásárló az Ákossí Sport Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)

Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ákossí Sport Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fenn állt.

Ha a dolog meghibásodásában a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, illetve garanciális igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet.

 

Jótállás

Az Ákossí Sport Kft. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztási cikkek esetében jótállásra köteles. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

 

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év.

 E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíthet csereigényt, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozás a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet bocsát rendelkezésére, melyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- a vállalkozás nevét, címét,

- a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

- a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

- a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

- a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

- az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

- a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, az alábbi esetekben:

- rendeltetésellenes használat,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta, stb.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás telephelyén, érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

- Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

- Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A) Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

B) Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

C) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az A,B,C bekezdés előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra nem vonatkoznak.

 

A jótállással érintett termékek köre:(a 151/2003. (IX. 22) Korm. rendelet melléklete)

1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;

7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;

10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;

13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;

15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;

22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;

23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;

24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;

25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;

26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;

27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;

29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;

32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;

33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;

34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;

35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;

36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;

37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.

A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő egyéb (például szavatossági) jogait.

 

Használt kerékpár garancia az Ákosbike-nál:

A garancia időtartama a vásárlás napjától számított maximum 6 hónap. (A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.)

FIGYELEM !

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez! Kérjük, hogy az ebben foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A garancia kizárólag a saját műhelyünkben (2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.) érvényesíthető, így más műhelyben, kerékpár szervizben vagy otthon történő javítás, beállítás, átállítás, alkatrész csere, kiszerelés, beszerelés, szétszedés esetén a garancia érvényét veszti.

A garanciális javításokat a kerékpár, a boltunkba visszaérkezésétől, számított maximum 15 napos határidővel elvégezzük, ha annak folyamán nem merül fel egyéb gátló tényező (pl.: rajtunk kívül eső okokból kifolyólag az alkatrész ellátásban-beszerzésben történő időbeli késés), minden ilyen okból felmerülő tényező esetén folyamatos kapcsolattartást és tájékoztatást nyújtunk a vásárlónak.

A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK NEM ÁLL FENN, HA:

• a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta,

• nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt,

• a kerékpárt szakszerűtlenül, „otthon”, vagy illetéktelenek javították, nem megfelelő nyomaték erővel történő csavarmeghúzás esetén, alkatrészeket cserélnek benne,

• a kerékpárt versenyzésre/egyesületben edzésre használják, extrém terhelésnek van kitéve,

• a meghibásodást szakszerűtlen tárolás-, szállítás, elemi kár okozta,

• a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal,

• a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő tisztítás (magasnyomású mosás, illetve a takarítás elmulasztása) és nem megfelelő ápoló anyag használata okozta,

• normál anyagkopás és anyagkifáradás esetén, ide tartozik: az általános használatból eredő külső gumi kopás, fékbetétek féktárcsák kopása, defektek, markolat és nyereg kopása, kerekek felütése, lánc megnyúlása, forgó alkatrészek kopása, fogaskoszorú, lánctányérok kopása,

• elektromos kerékpárok esetén: az akkumulátor vagy a kerékpár nem megfelelő helyen történő tárolása, nem megfelelő módon történő szállítása és rendeltetés ellenes használata esetén kialakuló állapot romlás, és elektromos rendszer meghibásodása (kábelek kiszakítása, kábel megtörés)

• a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következett be,

Nem terjed ki a garancia:

 • teleszkópra, összteleszkópos kerékpároknál a hátsó rugós tagra,

• ha a mindennapi használat során különböző „furcsa hangok jönnek elő...” Ilyenkor egy alapos kerékpár tisztítás, és utána a megfelelő alkatrészek olajozása, zsírzása ajánlott!

• elektromos kerékpár esetén, az akkumulátorokra és az olyan motrokra, amihez nem rendelkezünk szoftveres háttérrel   

 

GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MENETE HASZNÁLT KERÉKPÁROK ESETÉBEN

1, Kapcsolatfelvétel kollégáinkkal telefonon vagy emailben, és a garanciális probléma jelzése, a vélt hiba bejelentése.

2, A hibásnak vélt kerékpár vagy alkatrész visszajuttatása boltunkba. Kérjük, csak a kollégáinkkal történő egyeztetés után küldje vissza a terméket, kerékpár esetében célszerű nem a hibásnak vélt alkatrészt visszaküldeni, hanem az egész kerékpárt, mivel sokszor a beállításhoz fontos, hogy az egész kerékpár nálunk legyen, különben nem tudjuk garantálni a probléma megoldását.

3, Ha megérkezett a kerékpár, akkor kollégáink átnézik és felmérik a kerékpárt, megkeresik a vélt probléma okát. Majd megállapítják, hogy a keletkezett probléma a garancia hatálya alá tartozik-e vagy sem. Ha a keletkezett probléma nem tartozik a garanciánk hatálya alá, akkor is van lehetőség azt kijavítani, természetesen ennek költsége a vevőt terheli.

4, Mindezek után kollégáink felveszik a kapcsolatot Önnel és tájékoztatják az átnézés fejleményeiről, a további teendőkről, valamint azok időtartamáról és esetleges költségeiről.

5, Ha az egyeztetés megtörtént, elvégezzük a megbeszélt javítást.

6, A javítás, beállítás után visszajuttatjuk futárszolgálattal a leadott terméket vagy kerékpárt, melynek költségét, garanciális javítás esetén mi vállaljuk, olyan esetekben, ahol nem a garancia hatálya alá tartozó javítás történt, a szállítás díja a vevőt terheli.

 

Azokra a használt termékekre, melyekre nincs garancia, csak a kellékszavatosság és a termékszavatosság érvényesíthető.

 

PANASZKEZELÉS RENDJE

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonon: +36 70 504 0422

E-mailen: iroda@akosbike.hu

Személyesen: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a fogyasztó neve, lakcíme,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. https://www.kormanyhivatal.hu/hu A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Pest Megyei Békéltető Testület.

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.. IV/2.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 81.

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Email cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

Panasztétel az Online vitarendezési platformon:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Elérhetőség: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

ADATVÉDELEM

 

Az akosbike.hu weboldal és annak üzemeltetője az Ákossí Sport Kft. teljes mértékben betartja az ön személyes adatainak védelméről szóló, aktuális törvényi rendelkezéseket. A vásárlók, beregisztráltak által megadott adatokat harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti. A megadott adatokat gondosan őrzi, azokat csak a megrendelések kiszállításához használja fel.

Beregisztrálás illetve regisztráció nélküli vásárlás során a vásárló hozzájárul, hogy személyes adatai azon részét, mely a szállításhoz szükségesek, a szállítást végző cég részére, csak a szállításhoz szorosan kapcsolódva, átadjuk. Ezen adatok: megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, megrendelés összege. A szállító cég ezen adatokat, az aktuális jogszabályban foglaltak szerint, szigorúan kezeli, és a megrendelés kiszállítása után az adatokat tovább nem őrzi.

Vásárlás során a vásárló szintén elfogadja, hogy aktuális kedvezményeinkről, akcióinkról, illetve fontosabb eseményeinkről a megadott email címén keresztül értesítjük. FONTOS kiemelni, hogy ezek az információk, küldött levelek, a vásárló érdekeit szolgálják, és kimondottan, szorosan kapcsolódnak tevékenységünkhöz. Tehát, kéretlen, tartalmilag indokolatlan és a tevékenységünkhöz nem kapcsolódó információkkal ellátott e-mailek nem kerülnek kiküldésre. Továbbá, mivel adatait szigorúan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át, így a megadott email címére "SPAM" NEM fog érkezni.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy rendszerünk, az akosbike.hu, illetve cégünk az Ákossí Sport Kft 'cookie' azonosítót nem kezel, nem naplóz, és nem használ.

Kijelentjük továbbá, hogy az adatkezelést a mindenkori aktuális adatkezelési szabályoknak megfelelően végezzük.

A weboldal részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://akosbike.hu/index.php/hu/adatvedelmi-tajekoztato

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-125027/2017

Gödöllő, 2023. 10. 01.

Árukereső.hu Árukereső.hu