A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.

 

 

Facebook nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket

megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező 6. pont szerinti

adatvédelmi tájékoztatóját.

 

1. A Játék és a szervező

Jelen nyereményjáték szervezője az Ákossí Sport Kft. ( 2170 Aszós Hajnóczy utca 13.) a továbbiakban "Szervező/adatkezelő".

A szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: iroda@akosbike.hu

 

2. Részvételi feltételek:

A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon

tartózkodási vagy lakóhellyel és saját Facebook fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és a Facebook Rajongói

oldalon közzétett promóciós posztban feltett kérdésre a poszt alatt kommentben választ ad és követi a Rajongói oldalt.

A Játékos a fentiekkel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a Játékszabályzat minden

rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint

e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék

lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama:

1.  játék: 2024. Január 17. 14:00- 2024. Január 31. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. február 01. 10:00

2.  játék: 2024. Február 2. 14:00-2024. február 29. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. március 01. 10:00

3.  játék: 2024. Március 2. 14:00-2024. március 31. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. április 02. 10:00

4.  játék: 2024. Április 3. 14:00-2024. április 30. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. május 02. 10:00

5.  játék: 2024. Május 2. 14:00-2024 május 31. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. június 01. 10:00

 

4. A játék menete: a résztvevő Játékosoknak a Facebook Rajongói oldal promóciós posztja alatt kommentben kell megadniuk a

helyes választ a posztban feltett kérdésre, a promóciós posztban meghatározott feladatnak megfelelően, komment írásával, vagy

kommentben fotó feltöltésével. A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között a lebonyolító sorsolás útján választja ki a játék

nyerteseit a nyereményjáték lezárását követően.

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a socialwinner.besocial.hu segítségével.

 

5. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele

A nyertest a sorsolás napját követő 3 munkanapon belül a Promóciós poszt alatti Facebook kommentben értesítjük, és a

nyertes Játékossal Facebook privát üzenetben is felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban.

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook privát üzenetben egyeztetjük.

A nyertes Játékos Szervező által küldött megkeresés elküldésétől számított 5 munkanapon belül köteles privát Facebook

üzenetben megadni a Szervezőnek a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat

(teljes név, email cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi

okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait,

a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép.

 

6. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása és a

Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

• Facebook felhasználónév; komment

• nyertesség esetén: név, lakcím, telefonszám

Játék adatkezelője és adatfeldolgozója a Szervező. A beérkezett személyes adatok

bizalmasak, azokat a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezelheti a Játék Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az

alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Játékos a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a

Játékszabályzatban megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt részére nem tudjuk átadni.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált

döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

 

7. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontja szerint részvételre nem

jogosult személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott

nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti. A Játékosnak nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a

nyeremény átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen

felelősség nem terheli.

Szervező jogosult a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására,ha a Játék kapcsán

visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése

esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá

fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket

jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen

érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. A postai vagy

futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges

eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

A módosításokról a Játékosok a Rajongói oldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat,

kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja,

azzal összefüggésbe nem hozható, a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői a Játék szervezésében semmilyen

módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen felelősségük nincs.

 

Gödöllő 2024.01.17.

 

 

 

 

 

Árukereső.hu Árukereső.hu