A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.

 

 

Elállási tájékoztató

A vásárlónak jogában áll 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, tekintettel arra, hogy nem tudja megnézni, „megfogni”, esetlegesen kipróbálni a terméket, amit megvásárol.

 

Mi az az elállási jog, ki minősül fogyasztónak?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz online (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet) alapján a Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a Fogyasztónak (továbbiakban Vásárló) nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

 

Az elállási/felmondási határidő

- A termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

- Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

- Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Az elállási jogát a Vásárló a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás menete

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Postai cím: Ákossí Sport Kft., 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.

E-mail: kerdes@akosbike.hu

Telefon:+36 705040422

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (Katt ide!)

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

A Vásárló kötelezettségei elállás esetén

Ha a vásárló a szerződés alapján terméket vett át:

- A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni boltunkban (2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

- A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

- A Vásárló felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az Ákossí Sport Kft. részére köteles megtéríteni.     

A termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő esetleges értékcsökkenést, a termék visszaérkezését követően megvizsgáljuk.

FONTOS! Az elállás keretein belül visszaküldött új kerékpárnak az alábbi feltételeknek meg kell felelnie ahhoz, hogy a teljes vételárat visszafizethessük: sértetlen, hibátlan, karcolásmentes, hiánytalan, tiszta, szennyeződéstől mentes, továbbá (a kerékpár) kinti használattól mentes kell legyen. Használt kerékpárok esetén természetesen tisztában vagyunk a meglévő esztétikai hibákkal, illetve a használtság fokával, így a visszaküldésnél is ezt várjuk el.

Összességében minden új és használt kerékpárnak olyan állapotban kell visszakerülnie hozzánk, amilyen állapotban elküldtük.

Egyéb termékek -alkatrészek, kiegészítők, ruházat, stb.- esetén hiánytalanul és lehetőleg eredeti csomagolásban várjuk vissza a termékeket.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

-  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

-  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

További kérdés esetén szívesen segítünk:

Címünk: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 39.

Telefonszám: 06 70/504 04 22

Email címünk: kerdes@akosbike.hu

Árukereső.hu Árukereső.hu